Bảng giá

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE

Friend

/website
 • Thiết kế: Website cơ bản.
 • Thời gian: Chưa xác định.
 • Tính năng: Full cơ bản.
 • Theo yêu cầu: Không.
 • Ưu đãi: Không.
 • Hỗ trợ: Không.

Cơ bản

3 triệu

/website
 • Thiết kế: Website cơ bản.
 • Thời gian: 5-7 ngày.
 • Tính năng: Full cơ bản.
 • Theo yêu cầu: Không.
 • Ưu đãi: Domain QT + Hosting.
 • Hỗ trợ: 16/7.

Đặc biệt

Liên hệ

/Website
 • Thiết kế: Website theo yêu cầu.
 • Thời gian: Thỏa thuận.
 • Tính năng: Full.
 • Theo yêu cầu: Có.
 • Ưu đãi: Domain QT + Hosting.
 • Hỗ trợ: 24/7.

Portal

Liên hệ

/tháng
 • Thiết kế: Website cơ quan.
 • Thời gian: Theo thỏa thuận.
 • Tính năng: Full Portal.
 • Theo yêu cầu: Có.
 • Ưu đãi: Không.
 • Hỗ trợ: 24/7.

BẢNG GIÁ GÓI NỘI THẤT

Cơ bản

Liên hệ

/dự án
 • Sản phẩm: Cơ bản – Bình dân
 • Thời gian hoàn thiện: 45 ngày
 • Số lượng thợ: 2-4 thợ
 • Cơ chế ưu tiên: Không có
 • Chế độ bảo hành: Theo quy định
 • Hỗ trợ kỹ thuật: Giờ hành chính

Cao cấp

Liên hệ

/dự án
 • Sản phẩm: Cao cấp
 • Thời gian hoàn thiện: 30 ngày
 • Số lượng thợ: 6-8 thợ
 • Cơ chế ưu tiên: Ưu tiên 2
 • Chế độ bảo hành: Đặc biệt
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

VIP

Liên hệ

/dự án
 • Sản phẩm: Cao cấp
 • Thời gian hoàn thiện: 25 ngày
 • Số lượng thợ: 12-16 thợ
 • Cơ chế ưu tiên: Đặc biệt số 1
 • Chế độ bảo hành: Đặc biệt
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

BẢNG GIÁ HOSTING LINUX iVD

Cơ bản

49.000 đ

/tháng
 • Số lượng website: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 20GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí: SSL
 • WebServer Lite Speed
 • Hỗ trợ: 24/7

Không giới hạn

299.000 đ

/tháng
 • Số lượng website: Không giới hạn.
 • Dung lượng lưu trữ: Không giới hạn.
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí: SSL
 • WebServer Lite Speed
 • Hỗ trợ: 24/7

Share this:

Chat & Email
Liên hệ
Gọi cho chúng tôi